II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek

16. 8. 2016 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000259

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/305 z Albrechtic nad Orlicí do Borohrádku v celkové délce 6,231 Km. Součástí projektu je také rekonstrukce dvou mostů, zřízení ostrůvku pro přecházení, zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a další nezbytné úpravy. Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace v délce 6,231 km včetně rekonstrukce mostů ev. č. 305-009 a ev. č. 305-010 a dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.