II/305 Borohrádek - hranice okr. RK – PA

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/305 Borohrádek - hranice okr. RK – PA

23. 7. 2018 Autor: Jana Šterbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007627

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/305. Úsek začíná křižovatkou se silnicí I/36 a končí na hranici s Pardubickým krajem. Celková délka rekonstruovaného úseku je celkem cca 0,754 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/305 v délce cca 0,754 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.