II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují

18. 9. 2020

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010277

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/308 na trase Bohuslavice - Nové Město nad Metují. Celková délka rekonstruované silnice II. třídy je cca 6,033 km.
Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/308 v délce cca 6,033 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.