II/320 Třebešov – Libel

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/320 Třebešov – Libel

23. 7. 2018 Autor: Jana Šterbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007888

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce části silnice II/320 na trase Třebešov - Libel ve dvou úsecích. Celková délka rekonstruovaného úseku je celkem cca 1,697 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/320 v délce cca 1,697 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.