II/324 Prasek - křižovatka s III/32424

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/324 Prasek - křižovatka s III/32424

15. 12. 2016 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001746

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/324. Úsek začíná na konci obce Prasek a končí za křižovatkou s komunikací III/32424 ve směru na Hradec Králové. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 2,25 Km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace v délce 2,25 km včetně realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.