II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 6. etapa

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 6. etapa

18. 6. 2021 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015977

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/325 v úseku SO 102 od křižovatky s II/299 po křižovatku s I/16. V rámci způsobilých výdajů projektu bude rekonstruováno cca 2,504 km silnice II/325.

Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/325 v délce cca 2,504 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.