II/326 Nový Bydžov - Bašnice, 1 etapa

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/326 Nový Bydžov - Bašnice, 1 etapa

18. 6. 2019 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010324

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/326 na trase Nový Bydžov - Myštěves. Celková délka rekonstruované silnice II. třídy je cca 6,247 km.

Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/326 v délce cca 6,247 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.