III/28520 Vrchoviny – Krčín

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


III/28520 Vrchoviny – Krčín

20. 4. 2018 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007598

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/308 a dotčená část silnice II/285 a III/28520, celková hodnota indikátoru činí cca 1,272 km rekonstruované silnice.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/308 a dotčená část silnice II/285 a III/28520 v celkové délce cca 1,272 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.