III/5672 Horní Kostelec

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


III/5672 Horní Kostelec

18. 6. 2019 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010365

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice III/5672, která začíná na křížení s II/567, prochází Horním Kostelcem, Červeným Kostelcem a končí na u křižovatky s I/14. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 2,677 km.

Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace III/5672 v délce cca 2,677 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.