Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí

5. 9. 2019 Autor: Petr Chmel

registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409

Zpět na přehled projektů

Popis

Projekt řeší transformaci ÚSP Kvasiny, a to vybudováním zázemí pobytové soc. služby (chráněné bydlení (CHB)) komunitního charakteru pro osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením, za současného snížení kapacity služby ústavního charakteru. Předmětem projektu je vybudování dvou skupinových domácností (po 3 uživatelích) pro poskytování služby CHB s kapacitou 6 lůžek v lokalitě Týniště n. Orlicí. V rámci projektu dojde k rekonstrukci stávajícího RD včetně vybavení.

Cíle

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb podporujících sociální začleňování. Pro řešení problematiky sociálního vyloučení je snaha dobudovat infrastrukturu pro poskytování sociálních služeb.

Výsledky

Výsledkem projektu bude zrekonstruovaný patrový rodinný dům pro 6 osob (dvě domácnosti, každá pro tři osoby) se zázemím pro personál včetně bezbariérového přístupu do objektu, příjezdové cesty, garážového stání se skladem nářadí, zahradních úprav a dodáno nezbytně nutné vybavení pro fungování dvou domácností. Vybudované zázemí bude sloužit pro poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Sociální službu chráněné bydlení (dále jen CHB) bude poskytovat Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, který disponuje závazkem Pověření Královéhradeckého kraje pro tuto službu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.