Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl

17. 5. 2017 Autor: Jana Vítová

registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002985

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce (stavební úpravy vč. úpravy venkovních prostor a přístavba garáže) stávajícího objektu nacházejícího se v obci Horní Maršov – Temný Důl za účelem vybudování nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) v lokalitě, ve které v současné době není zajištěna přijatelná reakční doba pro efektivní zásah složky IZS.

Cíl projektu:

Cílem projektu je vybudování nové dislokace složky IZS - Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl, a to z důvodu velkých vzdáleností na místo zásahu ze současné výjezdové základny, která se nachází v Trutnově. Realizace projektu umožní zajištění přijatelné reakční doby pro efektivní nasazení ZZS KHK, čímž dojde k poskytnutí rychlejší a efektivnější pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí v horské oblasti východních Krkonoš.

Výsledky projektu:

Po dokončení realizace projektu bude vybudováno a připraveno k využívání nová výjezdová základna ZZS KHK v lokalitě Temný Důl – v horské oblasti východních Krkonoš, která je v současné době pro jednotky ZZS špatně dostupná, což se odráží na reakční době, která je aktuálně obtížně dosažitelná z důvodu velkých vzdáleností na místo zásahu. Vybudováním výjezdové základny bude zajištěna vyšší připravenost složek IZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.