Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici

19. 9. 2017 Autor: Vilém Maur

registrační číslo:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002502

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci a vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici v Hradci Králové. V rámci rekonstrukce, proběhne rekonstrukce dílen a učeben odloučeného pracoviště v Brněnské ulici, která napomůže zkvalitnění praktické a teoretické výuky odborných předmětů na SUPŠ HNN. Dále dojde k rekonstrukci výtahu, sociálního zařízení a šaten, která umožní bezbariérový využívání budovy. Bude pořízeno vybavení do dílen a pořízeno počítačové vybavení.

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace dílen a odborných učeben odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici, nákup strojního vybavení pro odbornou výuku v dílnách, pořízení ICT techniky a vnitřní konektivity školy, díky čemuž vzroste kvalita odborné teoretické a praktické výuky žáků. Druhým hlavním cílem projektu je zajištění bezbariérového přístupu a pohybu po budově SUPŠ HNN v Brněnské ulici. Díky tomu vznikne prostor k naplňování inkluzivního přístupu ve výuce a výuky v budově odloučeného pracoviště se budou moci účastnit i žáci handicapovaní.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je modernizace dílen a odborných učeben odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici, nákup strojního vybavení pro odbornou výuku v dílnách, pořízení ICT techniky a vnitřní konektivity školy, zajištění bezbariérového přístupu po budově a realizace zeleně. V důsledku provedených změn vzroste kvalita odborné teoretické a praktické výuky žáků a je očekáván nárůst zájmu o absolventy SUPŠ HNN ze strany zaměstnavatelů. Vznikne prostor k naplňování inkluzivního přístupu ve výuce a výuky v budově se budou moci účastnit i handicapovaní žáci. Díky spolupráci se základními školami dojde k zatraktivnění oborů SUPŠ HNN u žáků, kteří končí své studium na základní škole a rozhodují se, na jaké střední škole budou ve svém studiu pokračovat.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.