Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové - rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové - rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků

16. 8. 2017 Autor: Petr Chmel

registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002515

Zpět na přehled projektů

Popis

Smyslem projektu je zkvalitnění výuky, maximální přiblížení se jejího souladu s postupy a procesy, které jsou aplikovány v praxi, aby absolventi byli maximálně připraveni pro vstup na trh práce a našli své uplatnění prostřednictvím zejména modernizací infrastruktury, vybavením učeben, zajištěním konektivity a vybudováním klidové zóny na Vyšší odborné školy zdravotnické a střední školy zdravotnické v Hradci Králové.

Cíle

Cílem projektu je rekonstrukce učeben výpočetní techniky, vybudování nové učebny zubních techniků, zajištění bezbariérového přístupu po objektu školy, zajištění konektivity školy k veřejnému internetu a vnitřní konektivity školy, pořízení přístrojového vybavení pro výuku zubních techniků a výuku odborných předmětů na koncových zařízeních ICT. Cílem projektu je také úprava venkovního prostranství, čímž vznikne zelená stěna tvořená okrasnými keři a lavičkami.

Výsledky

Po dokončení projektu bude VOŠZ a SZŠ Hradec Králové disponovat další učebnou a současně samostatným pracovištěm pro výuku zubních techniků, což přispěje ke zvýšení flexibility při plánování a organizaci studia a současně vytvoří předpoklad pro optimalizaci rozložení sil studentů v průběhu dne i celého týdne. Současně budou nově vybaveny také počítačové učebny koncovými zařízeními a bude zajištěna vnitřní konektivita školy vč. odpovídajícího připojení k internetu. Provedené stavební úpravy na infrastruktuře školy povedou k zabezpečení bezbariérovosti objektu napříč všemi patry, vybudováním bezbariérového sociálního zařízení a bezbariérového přístupu do učeben zubních laborantů a počítačových učeben. V areálu školy bude vybudována klidová zóna.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.