Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí

16. 8. 2017 Autor: Petr Chmel

registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002282

Zpět na přehled projektů

Popis

Záměrem projektu je zvýšení kapacit pobytových služeb sociální péče komunitního charakteru pro osoby s postižením a současně zvýšení místní dostupnosti tohoto typu služeb pro obyvatele KHK. Předmětem projektu je vybudování jedné skupinové domácnosti pro poskytování služby domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) s kapacitou šesti lůžek v lokalitě Kostelec nad Orlicí. V rámci projektu dojde k demolici stávajícího objektu a výstavbě nového rodinného domu včetně jeho vybavení.

Cíle

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti služeb komunitního charakteru pro osoby s postižením v Královéhradeckém kraji.

Výsledky

Výsledkem projektu bude vybudování zázemí pro rozšíření infrastruktury sociálních služeb v podobě patrového rodinného domu s jednou domácností o kapacitě šesti jednolůžkových pokojů včetně vybavení pro poskytování sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.