Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

24. 8. 2020

registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008956

Zpět na přehled projektů

Popis

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacit pobytových služeb sociální péče komunitního charakteru pro osoby s duševním onemocněním a současně zvýšení místní dostupnosti tohoto typu služeb pro obyvatele Královéhradeckého kraje. Předmětem projektu je vybudování dvou skupinových domácností pro poskytování služby chráněné bydlení (CHB) s kapacitou šesti lůžek v lokalitě Náchod. V rámci projektu dojde výstavbě nového rodinného domu včetně jeho vybavení dle materiálně technického standardu.

Cíle

Cíl projektu vede ke zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb podporujících sociální začleňování. Toto zaměření vychází ze snahy bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení v souladu s cíli Strategie Evropa 2020 a národními cíli zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. Pro řešení problematiky sociálního vyloučení je snaha dobudovat infrastrukturu pro poskytování sociálních služeb a doprovodných programů.

Výsledky

Výsledkem projektu bude vybudování rodinného pro 6 osob, se zázemím pro personál včetně bezbariérového přístupu do objektu, příjezdové cesty, krytého stání se skladem nářadí, zahradních úprav a dodání nezbytně nutného vybavení pro poskytování sociální služby. Vybudované zázemí bude sloužit pro poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Sociální službu CHB bude poskytovat Domov Na Stříbrném vrchu, který disponuje závazkem pověření Královéhradeckého kraje.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.