Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK

4. 6. 2018 Autor: Sáva Petříčková

registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036_0006175

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

V rámci projektu bude řešeno zvýšení ochrany knihovního fondu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (SVK HK). Prostřednictvím posílení klimatizace a doplnění zvlhčování ve stávajících vzduchotechnikách budou zlepšeny podmínky pro dlouhodobé uchování knihovního fondu. Současně bude řešeno také ukládání a zálohování digitalizovaných a elektronických dokumentů a s modernizací síťové infrastruktury dojde ke zrychlení přenosu velkých objemů dat mezi úložišti. Rozšířením vybavení digitalizačního pracoviště o knižní skener A1 bude umožněna digitalizace ohrožených velkoformátových dokumentů. Digitalizované dokumenty budou přístupné nejen registrovaným uživatelům SVK HK, ale i široké veřejnosti.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zefektivnění ochrany a využívání knihovního fondu a rozšíření možností jeho zpřístupnění. Realizace projektu řeší zvýšení ochrany knihovního fondu SVK HK prostřednictvím posílení klimatizace a doplnění zvlhčování ve stávajících vzduchotechnikách, čímž bude zajištěno dlouhodobé uchování kulturního dědictví v podobě unikátního regionálního knihovního fondu. Současně bude zmodernizována i síťová infrastruktura a bude vyřešeno ukládání a zálohování digitalizovaných a elektronických dokumentů. Digitalizační pracoviště v prostorách SVK HK bude dále schopno zpracovávat i velkoformátové dokumenty. Digitalizované dokumenty nejen z fondu SVK HK, ale i dalších paměťových institucí Královéhradeckého kraje, budou přístupné registrovaným uživatelům i široké veřejnosti prostřednictvím Digitální knihovny SVK HK.

Výsledky projektu:

Výstupem projektu bude zajištěná digitalizace velkoformátových dokumentů a současně bude zvýšena ochrana knihovního fondu SVK HK. Projekt zajistí zpřístupnění části knihovního fondu v digitalizované formě a tím dojde k rozšíření možností služeb poskytovaných široké veřejnosti.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.