Podporované byty

18. 10. 2016 Autor: Petr Kamenický

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Podporované byty" (byty pro sociální bydlení). Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Podpora se poskytuje ve třech dotačních titulech - Pečovatelský byt, Vstupní byt a Komunitní dům seniorů.

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.


Více informací naleznete ZDE na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.