Podporované byty v roce 2018

20. 11. 2017 Autor: Petr Kamenický

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 13.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2018 podprogram „Podporované byty" (byty pro sociální bydlení). Lhůta pro příjem žádostí končí 5.1. 2018.

Podpora se poskytuje ve dvou dotačních titulech - Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů.

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk a zdravotní stav.


Více informací naleznete ZDE na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.Soubory ke stažení