Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

3. 11. 2016 Autor: Petr Kamenický

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020) dotační podprogram „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu ". Lhůta pro příjem žádostí končí 6. 1. 2017.

Podpora se poskytuje ve třech dotačních titulech - Podpora nadregionálních aktivit, Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.


Pro nadregionální aktivity je pro celou ČR alokováno 36 mil.Kč., pro doprovodnou infrastrukturu je pro Královéhradecký kraj připraveno 5,291 mil. Kč a pro veřejnou infrastrukturu také 5,291 mil. Kč.


Více informací naleznete ZDE na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.