Olověné rozvody

18. 10. 2016 Autor: Petr Kamenický

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Olověné rozvody“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Podprogram je zaměřen na zkvalitnění bytového fondu snížením obsahu olova v pitné vodě.

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.


Více informací naleznete ZDE na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.