Marketingové aktivity v cestovním ruchu

3. 11. 2016 Autor: Petr Kamenický

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020) dotační podprogram „Rozvoj Marketingové aktivity v cestovním ruchu". Lhůta pro příjem žádostí končí 6. 1. 2017.

Podpora se poskytuje ve dvou dotačních titulech - Marketingové aktivity na úrovni krajů a Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni.

V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci.


Pro marketingové aktivity na úrovni krajů jsou pro Královéhradecký kraj alokovány 2 mil.Kč., pro marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni je pro Královéhradecký kraj připraveno 6,173 mil. Kč.


Více informací naleznete ZDE na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.