Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Přechod právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost

29. 8. 2013 Autor: Tomáš Grulich

V souvislosti s předpokládanou účinností Občanského zákoníku se objevují dotazy poskytovatelů na přechod občanských sdružení na jinou právní formu a tím i změnu v registraci poskytovatelů sociálních služeb. Nejčastější dotazy se týkají změny občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a způsob a doklady, jakým tuto změnu doložit pro registraci.

Změnu právních poměrů občanských sdružení umožňuje zákon č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost..., účinný od 1.4.2013, kde se v § 1 odst. 2 uvádí, že „při změně právní formy se sdružení, jehož právní forma se mění, neruší ani nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry“. V praxi to znamená, že nejde o registraci nového subjektu, jedná se pouze o změnu registrace, o kterou poskytovatel požádá příslušný registrující orgán a žádost doplní potřebnými doklady.

Potřebnými doklady jsou v tomto případě ověřená kopie výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností a aktualizovaný popis realizace poskytování sociální služby (pro každou z poskytovaných služeb samostatně).