Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Seniorská obálka – novinky a I.C.E. karta do peněženky!

7. 5. 2021 Autor: Klára Stannerová

Seniorská obálka pomáhá v situacích, kdy se dostanete do tísně, ohrožení zdraví nebo života. Bude se distribuovat do domácností se zdravotní péčí či domů s pečovatelskou službou a je ke stažení na krajském webu. Důležité je umístit obálku na viditelné místo.

Seniorská obálka byla spoluvytvořena projektem Senioři v krajích Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Jihomoravským krajem, především s tamní zdravotnickou záchrannou službou (ZZS) a dalšími složkami IZS v červnu 2018, jako výstup kulatého stolu Stárneme ve zdraví. Díky projektu Senioři v krajích je distribuována po celé ČR. Na základě zpětné vazby na „domácí“ verzi nyní vznikla také MINI „cestovní“ varianta do peněženky.

Co je Seniorská obálka?

Je tiskopisem s důležitými zdravotními údaji pro potřeby Integrovaného záchranného systému (IZS) - zdravotníků, hasičů a policie – v situaci ohrožení zdraví nebo života. I.C.E. karta (In Case of Emergency), zkratka znamená „použít v případě nouze“.

Kdo ji může využít?

Především je určená seniorům, ale pomoci může každému bez ohledu na věk.

Jaký má Seniorská obálka význam?

Pomáhá při záchraně života a podporuje trojí zodpovědnost – občana za své zdraví, rodiny za své blízké a obce za své občany.

Kdo mi s vyplňováním Seniorské obálky pomůže?

Blízké osoby, sociální pracovníci obcí a v sociálních službách, lékaři.

Jak mám I.C.E. kartu vyplnit?

Postupujte podle POKYNŮ PRO VYPLŇOVÁNÍ (Soubory ke stažení, www.seniorivkrajich.mpsv.cz, nebo pdf. formát viz níže). Kolonky mají pořadí důležitosti jako na semaforu (červená, žlutá, zelená), které vytvořili zdravotníci ZZS podle potřebnosti údajů v praxi.

Mám zdravotní omezení, co mám dělat?

Označte piktogram křížkem. Můžete zhlédnout výukové video tlumočené do znakového jazyka s titulky (Seniorská obálka pro SP - verze 2019 - YouTube) nebo videospot (Seniorská obálka - I.C.E. karta - YouTube). Odkazy na videa viz níže.

UDRŽUJTE SVÉ ÚDAJE STÁLE AKTUÁLNÍ. PŘI ZMĚNĚ LÉKŮ ČI KONTAKTŮ AKTUALIZUJTE!

Zastupuji obec, jak se mohu zapojit do distribuce?

Neváhejte oslovit koordinátorku projektu v kraji, Mgr. Janu Frölichovou, která vám s distribucí poradí a pomůže.

Kontaktní osoba pro další informace:

Mgr. Jana Fröhlichová, Krajská koordinátorka projektu pro Královéhradecký kraj Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
Mobil: 728 483919 E-mail: jana.frohlichova@mpsv.cz

Kde Seniorskou obálku získám?

Obraťte se na sociální či zdravotní odbor obce či kraje. Volně ke stažení ji najdete také v Souborech ke stažení na www.seniorivkrajich.mpsv.cz nebo pdf. formát viz níže.

Více informací na:

https://www.seniorskapolitika.cz/46-seniorska-obalka.html

Seniorská obálka video:

https://www.youtube.com/watch?v=0e8HrIWD7Jc

https://www.youtube.com/watch?v=xAmDwJybqxw

Nové tiskopisy I.C.E. karty na doma, pokyny k vyplňování a I.C.E. kartu mini, neboli do peněženky/kapsy/kabelky apod. je možné stáhnout zde.

Soubory ke stažení