Technické, řemeslné a ICT vzdělávání - SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


Technické, řemeslné a ICT vzdělávání - SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec

19. 3. 2018 Autor: Nikola Vargová

registrační číslo:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004961

Zpět na přehled projektů

Popis projektu

Smyslem projektu je zkvalitnění zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání na SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec. Zejména se jedná o zajištění souladu vzdělávání s postupy a procesy, které jsou aplikovány v praxi, aby byli absolventi kurzů maximálně připraveni pro vstup na trh práce a našli své uplatnění.

Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnění výuky neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání v rámci modelářského kroužku, kroužku gumař a ICT kroužku, které jsou pořádány SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, a to ve vazbě na budoucí uplatnění účastníků kurzů na pracovním trhu. K naplnění tohoto cíle má dojít prostřednictvím pořízení vybavení učeben, ve kterých budou kurzy realizovány. Zároveň v jedné z učeben dojde k úpravě elektrorozvodů a rozvodů počítačové sítě. Dále si projekt klade za cíl realizovat úpravy venkovního prostranství a zeleně.

Výsledky projektu

Po dokončení projektu budou v konečném stavu vybaveny dílny, ve kterých chce žadatel organizovat kurz celoživotního vzdělávání s názvem „Gumař“ a kurz zájmového a neformálního vzdělávání s názvem „Modelářský kroužek“. Dílny budou vybaveny moderním technickým vybavením a stroji, které budou sloužit pro kvalitní odbornou výuku účastníků kurzů (např. 3D tiskárna, aku vrtačky, pásová bruska). Dále dojde ke kompletnímu vybavení učebny počítačové, ve které bude probíhat kurz zájmového a neformálního vzdělávání s názvem „ICT kroužek“. Kapacita kurzů, ve kterých bude využíváno pořízené vybavení, bude 39 účastníků. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění výuky a k lepšímu uplatnění absolventů kurzů podpořených v rámci projektu. Účastníci kurzů si prohloubí a rozšíří vyučované znalosti a také se seznámí s moderními technologiemi, které se používají v praxi. V rámci projektu bude mj. vysazen pás keřů, pás trvalek a dojde k instalaci laviček.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.