Školství

1. 4. 2020

Rejstřík škol a školských zařízení KHK

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
ŠIP KHK*) 10.03.2020

Popis dat:

 • Zřizovatel
  • 1 – MŠMT
  • 2 – obec
  • 5 – privátní sektor
  • 6 – církev
  • 7 – Královéhradecký kraj
 • Red IZO - resortní identifikátor právnické osoby
 • IČO - identifikační číslo organizace
 • Název organizace
 • Místo
 • Ulice
 • Č.p. - číslo popisné
 • Č.o. - číslo organizační
 • Městská část
 • IZO - resortní identifikátor školy, školské zařízení 
 • Druh školy, školského zařízení – určení druhu školy, školského zařízení
 • Místo školy-zařízení 
 • Ulice školy-zařízení
 • Č.p. školy-zařízení
 • Č.o. školy-zařízení
 • Městská část školy-zařízení

Počty žáků v oborech vzdělání krajských SŠ dle formy, druhu, délky ve školním roce

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
DS KHK*) 10.03.2020

Popis dat:

 • OBOR - kód oboru vzdělání, který má škola zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení
 • OBOR_NAZEV - název oboru vzdělání, který má škola zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení
 • DELKA VZDELAVANI - délka vzdělávání v příslušném odboru
  • 10 délka vzdělávání 1 rok
  • 20 délka vzdělávání 2 roky
  • 30 délka vzdělávání 3 roky
  • 40 délka vzdělávání 4 roky
  • 50 délka vzdělávání 5 let
  • 60 délka vzdělávání 6 let
  • 80 délka vzdělávání 8 let
 • DRUH VZDELAVANI - druh vzdělávání
  • 10 střední vzdělávání (bez maturity i bez výučního listu)
  • 21 střední vzdělávání s výučním listem
  • 22 zkrácené studium k získání středního vzdělání s výučním listem
  • 41 střední vzdělávání s maturitní zkouškou
  • 42 zkrácené studium k získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
  • 43 nástavbové studium (pro absolventy středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání)
 • FORMA VZDELAVANI - forma vzdělávání
  • 10 denní forma vzdělávání
  • 22 dálková forma vzdělávání
 • 1. ROCNIK – počet žáků daného oboru vzdělání v 1. ročníku
 • 2. ROCNIK – počet žáků daného oboru vzdělání v 2. ročníku
 • 3. ROCNIK – počet žáků daného oboru vzdělání v 2. ročníku
 • 4. ROCNIK – počet žáků daného oboru vzdělání v 4. ročníku
 • 5. ROCNIK – počet žáků daného oboru vzdělání v 5. ročníku
 • 6. ROCNIK – počet žáků daného oboru vzdělání v 6. ročníku
 • 7. ROCNIK – počet žáků daného oboru vzdělání v 7. ročníku
 • 8. ROCNIK – počet žáků daného oboru vzdělání v 8. ročníku
 • ZACI_CELKEM - celkový počet žáků daného oboru vzdělání ve všech ročnících

Seznam všech škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji

geojson zdroj Datum aktualizace
GIS 10.03.2020

Popis dat:

 • FID – pořadové číslo
 • ID – IČO
 • ZRIZ – druh zřizovatele
 • DRUH – druh školy (MŠ, ZŠ, SŠ…)
 • GIS_X – souřadnice GIS
 • GIS_Y – souřadnice GIS
 • OBEC – sídlo - obec
 • OBEC_CAST – sídlo – část obce
 • ULICE – sídlo - ulice
 • CISLO – sídlo – číslo popisné
 • NAZEV_PS – název školy
 • SIDLO_PS – adresa školy
 • REDITEL – ředitel školy
 • TELEFON – kontaktní telefonní číslo
 • E_MAIL – kontaktní e-mail
 • WWW – webové stránky školy

Přehled oborů středních škol zřizovaných krajem

Přehled oborů podle pracovišť středních škol zřizovaných krajem, na nichž je poskytována teoretická výuka.

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
DS KHK*) 31.03.2020

*) DS KHK = Datový sklad Královéhradeckého kraje

Popis dat:

 • IZO - resortní identifikátor školy dle § 144 odst. 1 písm. a) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • RED_MÍSTO - sídlo právnické osoby
 • RED_IZO - resortní identifikátor právnické osoby dle § 144 odst. 1 písm. b) školského zákona
 • OBOR - kódy oborů vzdělání, které má škola zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
 • OBOR_NAZ - názvy oborů vzdělání, které má škola zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
 • FORMA - forma vzdělávání v příslušném oboru dle § 25 ods. 1. školského zákona

Přehled počtu žáků v oborech a formách studia podle pracovišť středních škol zřizovaných krajem

Přehled počtu žáků v oborech a formách studia podle pracovišť středních škol zřizovaných krajem, na nichž je poskytována teoretická výuka.

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
DS KHK*) 31.03.2020

*) DS KHK = Datový sklad Královéhradeckého kraje

Popis dat:

 • IZO - resortní identifikátor školy dle § 144 odst. 1 písm. a) školského zákona
 • MÍSTO - místo poskytovaného vzdělání střední školy
 • RED IZO - resortní identifikátor právnické osoby dle § 144 odst. 1 písm. b) školského zákona
 • OBOR - kódy oborů vzdělání, které má škola zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
 • OBOR_NAZ - názvy oborů vzdělání, které má škola zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
 • ZACI_CELKEM - počet žáků vzdělávajících se v 1. – 8. ročníku daného oboru vzdělání

Seznam příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje - oblast školství

Seznam škol a školských zařízení zřízených Královéhradeckým krajem.

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
ŠIP KHK**) 31.03.2020

**) ŠIP KHK = Školský informační portál Královéhradeckého kraje

Popis dat:

 • Okres - název okresu ve kterém má příspěvkové organizace sídlo
 • ORP - název obce s rozšířenou působností, ve které má příspěvková organizace sídlo
 • Obec - sídlo příspěvkové organizace
 • Název organizace - název příspěvkové organizace
 • IČO - IČ příspěvkové organizace
 • Adresa - adresa příspěvkové organizace
 • Telefon - telefonní kontakt