Seznam organizací Královéhradeckého kraje

12. 3. 2020

Seznam příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem

XLS CSV zdroj Datum aktualizace
Portál PO KHK*) 02.03.2020

*) Portál PO KHK = Portál příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje

Popis dat:

 • název organizace - název příspěvkové organizace
 • ulice
 • číslo popisné
 • město - sídlo příspěvkové organizace
 • PSČ - poštovní směrovací číslo
 • IČO - IČO příspěvkové organizace
 • telefon - kontaktní telefonní číslo příspěvkové organizace

Seznam organizací Královéhradeckého kraje mimo škol a školských zařízení

XLS GEOJSON zdroj Datum aktualizace
GIS 10.03.2020

Popis dat:

 • JTSK_X – souřadnice
 • JTSK_Y – souřadnice
 • FID – pořadové číslo
 • DRUH – druh organizace (PO, OS, OPS…)
 • OBOR – kultura, sociální věci, doprava, zdravotnictví, ostatní…
 • NAZEV – název organizace
 • ADRESA – adresa organizace
 • EMAIL – kontaktní e-mailová adresa
 • WEB – webové stránky organizace