Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

24. 5. 2018 Autor: Petr Chmel

registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005849

Zpět na přehled projektů

Popis

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky, maximální přiblížení se jejího souladu s postupy a procesy, které jsou aplikovány v praxi, aby absolventi byli maximálně připraveni pro vstup na trh práce a našli své uplatnění prostřednictvím zejména modernizací a vybavením laboratoří fyziky, chemie a biologie a zajištěním bezbariérového přístupu na Vyšší odborné školy zdravotnické a střední školy zdravotnické v Hradci Králové.

Cíle

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výuku přírodovědných oborů, maximální přiblížení se k postupům a procesům aplikovaným v praxi, aby absolventi byli maximálně připraveni pro vstup na trh práce a našli své uplatnění prostřednictvím kvalitního vzdělání a odborné kvalifikace. A to realizací stavebních úprav laboratoří, jejich vybavením a zajištěním bezbariérového přístupu na Vyšší odborné školy zdravotnické a střední školy zdravotnické v Hradci Králové.

Výsledky

Po dokončení projektu budou zrekonstruované, zmodernizované a vybavené laboratoře fyziky, chemie a biologie, vybudovaný bezbariérový přístup do školy a učeben, což povede ke zkvalitnění odborné výuky žáků v oborech: laboratorní asistent, zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum, asistent zubního technika, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný zdravotní laborant, diplomovaný zubní technik a diplomovaný farmaceutický asistent.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.