Zelené nakupování

30. 6. 2006 Autor: Ondřej Slavík

Ekologicky šetrné („zelené“) nakupování je takový způsob nákupu či zásobování, při kterém jsou upřednostňovány produkty a služby s minimálním negativním dopadem na životní prostředí. Ke kritériím, které je třeba brát v úvahu, patří například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní závadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli a podobně. V této souvislosti vznikly systémy ekologického značení výrobků k označení produktů, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí než jiné výrobky sloužící ke stejnému účelu. V souborech ke stažení uvádíme orientaci ve značení výrobků a zásady šetrného nakupování.

Užitečné odkazy ilustrační foto

Soubory ke stažení