Aktuální informace

3. 7. 2006 Autor: Ondřej Slavík

Toto místo je určeno pro aktuality, vaše názory, zkušenosti a připomínky. Dotazy směřujte sem...

Sběrová akce "Věnuj mobil" (17.12.2013)

V průběhu měsíce listopadu 2013 proběhla na krajském úřadu ve spolupráci se společností ASEKOL s.r.o. sběrová akce "Věnuj mobil" zaměřená na podporu sběru a recyklace starých mobilních telefonů. Zaměstnanci krajského úřadu odevzdali celkem 40 nepoužívaných mobilních telefonů a současně se zapojili do slosování o tři mp3 přehrávače. Dne 17.12.2013 byli vylosováni: Markéta Sodomková, Václav Kalousek a Renáta Klouzková. Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme výhercům!

Vzdělání k udržitelnému provozu kanceláře (1.11.2012)

Od dubna 2012 do září 2013 v Královéhradeckém kraji běží projekt, který má zabezpečit odpovídající vzdělanost zaměstnanců veřejné správy, samosprávy a jimi zřizovaných organizací v problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje s cílem ekologizace provozu kanceláře. V rámci projektu bude realizováno 9 jednodenních seminářů a 1 dvoudenní výjezdní seminář za příkladem dobré praxe. Na základě ověření bude připravena a vydána metodika vzdělávacího modulu udržitelného provozu kanceláře. Realizátorem je Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER a externí lektoři. Projekt je realizován s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Kontaktní osoba: Silvie Vacková DiS., SEVER – pracoviště Hradec Králové, silvie.vackova@ekologickavychova.cz, 495 580 319, 739 203 209

Sběrová akce "Věnuj mobil" - losování výherců (15.6.2010)

V průběhu měsíce května 2010 proběhla na krajském úřadu ve spolupráci se společností ASEKOL s.r.o. sběrová akce "Věnuj mobil" zaměřená na podporu sběru a recyklace starých mobilních telefonů. Zaměstnanci krajského úřadu odevzdali celkem 40 nepoužívaných mobilních telefonů a současně měli možnost se zapojit do losování o tři předplacené karty pro telefonování v hodnotě 500,- Kč. Dne 7.6.2010 byli vylosováni tito výherci: Viktorija Nováková, Václav Kalousek a Eva Trasoňová. Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme výhercům!

Aktualizace příkazu č. 13 (29.10.2008)

Byl aktualizován příkaz č.13 o ekologicky šetrném provozu v sídle Královéhradeckého kraje. Tento příkaz nabývá účinnosti dne 01.11.2008 (29.10.2008). Znění příkazu naleznete na Intranetu v sekci "Řády a předpisy Královéhradecého kraje"

Výsledky soutěže o ekologicky šetrný provoz úřadů a organizací (22.10.2008)

Královéhradecký kraj uspořádal závěrečný seminář s vyhlášením vítězů soutěže o ekologicky příznivý provoz úřadů a organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem. Soutěž byla určena pro obecní a městské úřady v obcích nad 400 obyvatel a pro organizace zřizované Královéhradeckým krajem. Výsledky soutěže naleznete zde...

Soutěž o ekologicky šetrný provoz úřadů a organizací (3.4.2008)

Královéhradecký kraj vyhlašuje soutěž o ekologicky příznivý provoz úřadů a organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem. Soutěž je určena pro obecní a městské úřady v obcích nad 400 obyvatel a pro organizace zřizované Královéhradeckým krajem. Bližší informace naleznete zde...

Koše na tříděný odpad v Regiocentru (25.1.2008)

Dne 22.1.2008 byly umístěny do společných prostor krajského úřadu a CEP nádoby na tříděný odpad. Nad každou nádobou bude umístěn informační leták s návodem na třídění odpadů.

Sesypávání vytříděného odpadu z kontejnerů (9.2.2007)

V poslední době byly zaznamenány stížnosti ze strany zaměstnanců krajského úřadu pracujících v budově ZVÚ ohledně sesypávání kontejnerů s vytříděnými plasty a papírem do téhož vozu svozové firmy. Pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství tuto skutečnost prověřili přímo u svozové firmy, od které získali k této věci následující stanovisko uvedené v sekci "Odpady" (soubory ke stažení).

Poradenství v oblasti dosažení energetických úspor (7.11.2006)

Do sekce "Úspora energie, alternativní zdroje" byl přidán odkaz na bezplatnou on-line poradnu EKIS (síť Energetických Konzultačních a Informačních Středisek) České energetické agentury zajišťující poradenství v oblasti snižování spotřeby energie a podpory obnovitelných zdrojů energie v domácnosti, průmyslu, atd.

Práce úklidové služby v ZVÚ (12.9.2006)

Dne 11. 9. 2006 v 17:20 jsem opět byla svědkem toho, jak uklízečka sesypala tříděný odpad (tentokrát z nádoby na plasty) do pytle se směsným odpadem. Po mém dotazu, proč to dělá, mi odpověděla, že ve směsném odpadu jsou stejně i tak nasypané plasty, tak je to přece jedno. Svědkem podobného přístupu zaměstnanců úklidové firmy jsem nebyla poprvé. Takovéto chování je demotivující pro všechny, kdo se snaží odpad třídit a veškeré přesvědčování o potřebnosti třídění se míjí účinkem. V době, kdy se kraj označuje za „zelený úřad“, mi takovýto přístup odpovědné firmy přijde krajně nevhodný.
(Kateřina Ulíková, SZ)

Vypočítej si svoji ekologickou stopu (21.7.2006)

Pod samostatným odkazem s názvem Ekologická stopa naleznete výpočet své vlastní "ekologické stopy", která udává, do jaké míry je váš životní styl ohleduplný vůči životnímu prostředí.

Zveřejnění výsledků průzkumu mezi zaměstnanci krajského úřadu (21.7.2006)

Ve dnech 15.3. – 24.3.2006 proběhla na krajském úřadu anketa zaměřená na zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí a jeho ochraně. Výsledky ankety jsou uvedeny pod odkazem Anketa zaměstnanců krajského úřadu.

Soubory ke stažení