Ekologická stopa

4. 7. 2006 Autor: Ondřej Slavík

Jak se podepisuje můj životní styl na stavu planety Země? Kolik plochy (země a vodních ekosystémů) potřebuji ke svému současnému životnímu stylu a k zneškodnění všech odpadů, které při tom produkuji?

Odpověď na podobné otázky lze zjistit změřením Vaší „ekologické stopy“, která je měřítkem toho, jak udržitelný je náš životní styl. Ekologická stopa (ekostopa) je „jednotka“, která udává jaké množství přírodních zdrojů spotřebujeme k zajištění svých požadavků. Obsahuje v sobě vše od potravin, nejrůznějších energií, dopravy až po konečný vyprodukovaný odpad a umožňuje nám tak srovnávat jednotlivé lidské činnosti z hlediska jejich dopadů na přírodu. K výpočtu se tedy používají údaje o spotřebě, které jsou převedeny na množství biologicky produktivní země a vodních ploch nutných k vyprodukovaní daných zdrojů a k asimilaci odpadů. Výsledek ekologické stopy se udává v jednotkách plochy na osobu (hektarů/osoba).

Pod uvedeným odkazem si testem můžete změřit svoji ekologickou stopu a zjistíte, jakou plochu přírody (např. orné půdy, pastvin, lesů, sadů, atd.) "spotřebovává" Váš životní styl. Svoji ekologickou stopu můžete v tomto testu porovnat s průměrem České republiky nebo dalších zemí světa.