Projekt KAPKA 21

13. 9. 2006 Autor: Ondřej Slavík

ilustrační foto

V Pardubickém a Královéhradeckém kraji byl v období 2006-2007 realizován projekt „KAPKA 21“ – Královéhradecký a Pardubický kraj: Agenda 21 pro každého (Síť informačních, poradenských a vzdělávacích center pro udržitelný život), který přinesl v průběhu dvou let celkem 17,8 milionů Kč z fondů EU na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek. Tento projekt byl zaměřen na rozvoj ekologické výchovy a informovanosti především dospělé veřejnosti s využitím finanční podpory Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Ministerstva životního prostředí České republiky.

Realizátorem projektu bylo středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci s dalšími partnery – Královéhradecký a Pardubický kraj, Ekocentrum PALETA, ČSOP Křižánky, Správa KRNAP, Univerzita Hradec Králové, RRA Pardubického kraje, SSEV Pavučina, STEP a Nadace Partnerství.

Základním cílem projektu bylo dotvoření krajských sítí zařízení, která poskytují služby ekologického vzdělávání a osvěty s cílem zodpovědného jednání v duchu pravidel udržitelného rozvoje (Agendy 21) – včetně například veřejné správy, či podnikatelské sféry. Projekt byl postaven na široce založeném partnerství řady ekologicky činných subjektů, působících nejen v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Projekt zajistí pevný a stabilní základ ekologické vzdělávací sítě z dlouhodobého hlediska.

Královéhradecký kraj, jako partner projektu „KAPKA 21“ se podílel na prezentaci příkladu ekologicky šetrného chování ve veřejné správě a souvisejícím vzdělávání pracovníků ve veřejné správě. Finanční prostředky v rámci projektu KAPKA 21 byly využity zejména na nákup vybavení pro ekologizaci provozu úřadu – nádob na tříděný odpad.

Užitečné odkazy