Sociální služby zřizované krajem

1.9.2021

Domov důchodců Malá Čermná

Domov důchodců Malá Čermná poskytuje sociální službu klientům - seniorům od 55 let výše, kteří mají sníženou soběstačnost, oslabení nebo ztrátu schopnosti zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, kterou nemůže poskytnout rodina nebo terénní služba, s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

1.9.2021

Domov důchodců Lampertice

Domov důchodců Lampertice leží v nejvýchodnější části pohoří Krkonoše. V blízkosti je hlavní komunikace směrem na Trutnov a Žacléř.

1.9.2021

Domov důchodců Humburky

Sociální služby v Domově důchodců Humburky jsou určeny seniorům starším 60 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížení soběstačnosti způsobené zejména věkem, a ani za pomoci rodiny nebo ambulantní či terénní sociální služby nemohou setrvat v přirozeném sociálním prostředí. Služby jsou poskytovány seniorům, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

1.9.2021

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Historie vzniku Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem navazuje na historii Domova důchodců Žireč, který sídlil v bývalé jezuitské koleji v zámku v Žirči u Dvora Králové nad Labem. Zámek vlastnila Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, v roce 1961 přešlo vlastnictví na stát a v roce 1995 byl majetek navrácen zpět původnímu majiteli. Na základě toho se v roce 1997 definitivně rozhodlo o výstavbě nového domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem.

1.9.2021

Domovy Na Třešňovce

Domovy Na Třešňovce poskytují jak sociální, tak i zdravotní služby formou celoročního pobytu seniorům a dospělým ženám s mentálním nebo kombinovaným postižením, tedy jedincům, kteří jsou závislí na každodenní pomoci druhé osoby.

20.4.2017

Domov bez bariér

Pobytová sociální služba je určena dospělým osobám zejména od 18ti let věku (mužům i  ženám) s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním, které vede k tělesnému postižení a kteří potřebují celodenní pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené schopnosti v oblastech sebeobsluhy, soběstačnosti a mobility. Tuto péči nelze zabezpečit v rodiném prostředí nebo jinými sociálními službami. Služba je určena osobám s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně osobám s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

20.4.2017

Domov důchodců Tmavý Důl

Domov důchodců poskytuje pobytové služby osobám, které vzhledem k věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc a poskytnutí takové podpory, která zajistí důstojný život v bezpečném prostředí.

18.4.2017

Domov V Podzámčí

Domov V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou poskytuje následující 4 sociální služby ve 4 budovách ve 2 ulicích:

2.5.2016

Domov Na Stříbrném vrchu

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU poskytuje 4 sociální služby. Sociální služby jsou určeny pro osoby s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na tento kraj.

19.3.2015

Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

Ústav poskytuje pobytovou sociální službu osobám s mentálním postižením, případně s přidruženým kombinovaným postižením (tělesným a smyslovým), které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, tzn. chybí jim schopnosti a dovednosti v oblastech sebeobsluhy, orientace, ubytování, stravování. Tuto situaci nejsou schopni samostatně řešit, nemůže jim pomoci rodina (blízké osoby), jiné veřejné služby a potřebují k jejímu řešení pravidelnou pomoc druhé osoby.