Sociální služby zřizované krajem

17.3.2015

Barevné domky Hajnice

Poskytované sociální služby organizace Barevné domky Hajnice jsou určeny pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj, které na základě své nepříznivé sociální situace potřebují podporu a pomoc při činnostech běžného života.

16.3.2015

Domov Dědina

Služby Domova Dědina jsou poskytovány dospělým osobám s mentálním postižením, případně s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou, které nejsou schopny svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami za pomoci svého okolí. Domov Dědina poskytuje služby domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a denního stacionáře.

24.2.2015

Domov Dolní zámek

Sociální služba domov se zvláštním režimem Domov Dolní zámek je poskytována všem osobám převážně nad 45 let věku, které jsou závislé na alkoholu, vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením v důsledku látkových i nelátkových závislostí.