Zahraniční vztahy

Královéhradecký kraj má v současnosti sedm partnerských regionů – tzn. regionů, se kterými má uzavřenou partnerskou smlouvu. Jsou jimi:

  • Banskobystrický kraj (Slovensko)
  • Dolnoslezské vojvodství (Polsko)
  • Aglomerace Walbrzychu
  • Vojvodina (Srbsko)
  • Republika srbská (Bosna a Hercegovina)
  • Kraj Tavuš (Arménie)
  • Zakarpatská oblast (Ukrajina)

15. 10. 2019

Cesta ke svobodě - 16.11.2019

Oddělení vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce Vás zve na slavnostní koncert, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Post Bellum, městem Hradec Králové a Univerzitou Hradec Králové.“

7. 10. 2019

Koncert Emy Hubáčkové

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce uspořádal 17. září Královéhradecký kraj slavnostní koncert, na kterém zazněly árie a skladby českých hudebních skladatelů.

24. 6. 2019

Delegáti Královéhradeckého kraje navštívili Dolní Slezsko

Delegace složená ze zastupitelů Královéhradeckého kraje v čele s hejtmanem Jiřím Štěpánem navštívila ve dnech 5. a 6. června dolnoslezské Kladsko („Ziemia kłodzka“), využila tak příležitosti potkat se s polskými partnery a přesvědčit se o…

24. 5. 2019

Česko-ukrajinský výměnný pobyt

Minulý rok navštívily děti z hradecké základní školy Zakarpatskou oblast, místa jako jsou Siněvir, Koločava a další. Tento rok v dubnu přijely ukrajinské děti na oplátku na pozvání kraje do Krkonoš, kde strávily týden v Dětské ozdravovně Svatý…

9. 4. 2019

Smlouva o spolupráci s Banskobystrickým samosprávným krajem

V březnu roku 2019 podepsal hejtman Jiří Štěpán při návštěvě Banskobystrického samosprávného kraje smlouvu o spolupráci, kterou současně stvrdil podpisem tamní hejtman Ján Lunter. Záměrem je posílit ekonomické a kulturní vztahy (předmět smlouvy…

9. 4. 2019

INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA

Ve dnech 8. a 9. března 2019 proběhl v Kongresovém centru Aldis jubilejní 20. ročník veletrhu cestovního ruchu INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA, letošním dominujícím tématem konference byla cykloturistika a aktivní dovolená.