Projekt Ředitel 2012

24.3.2010

Coaching I.

Informace k průběhu vzdělávacího modulu Coaching I.

19.8.2009

Informace o zahájení projektu

Královéhradecký kraj získal finanční dotaci z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 7 719 879 Kč na vzdělávání řídících pracovníků v oblasti školství.